FEM analyze

Voor het maken van sterkteberekeningen beschikt STW Engineering over het softwarepakket SolidWorks Simulation.

Met deze FEM software (Finite Element Analysis = eindige elementenmethode) is het mogelijk om onderdelen en samenstellingen al tijdens het ontwerpproces te testen op optredende krachten en vermoeiing. Op deze manier zijn de zwakke punten al tijdens het ontwerp inzichtelijk en kan het product geoptimaliseerd worden zonder een prototype te bouwen. Dit verkort de doorlooptijd en bespaard onnodige kosten.