Over engineering

Wat is nu eigenlijk engineering? Engineering is het toepassen van wetenschappelijke, economische, sociale en praktische kennis, met als doel het ontwerpen, bouwen en onderhouden van constructies, machines, apparaten, systemen, materialen en processen.

Een heel breed begrip dus. Engineeringwerkzaamheden bestaan vaak uit het oplossen van een technisch probleem, of het ontwerpen van “iets” wat nog niet bestaat. Dat “iets” begint vaak met een idee, een schets, een principe wat zou kunnen werken. Het is vaak een hele uitdaging om dit te vertalen in een werkend product. Een traject waarop je van alles tegen kunt komen. Engineeringsprojecten zijn daarom ook vrijwel nooit hetzelfde. Elke keer moet iets nieuws verzonnen worden. Soms is het mogelijk om een reeds bekend principe aan te passen naar de gewenste toepassing, soms beginnen we echt met niks.

Om dit traject in goede banen te leiden werken wij volgens een vast stappenplan. Ieder project begint met een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het gevraagde, en indien mogelijk aangevuld met een eisenpakket waaraan het moet voldoen. Door dit stappenplan te volgen komen tijdig de mogelijkheden, en ook de onmogelijkheden aan het licht. Hiermee worden onnodige kosten bespaard.

Wat kost engineering?

Een van de vragen die meestal al snel gesteld wordt is: hoelang duurt het, en wat gaat het kosten. Als er al een voorontwerp is gemaakt en er weinig tot geen knelpunten meer te verwachten zijn, is dit meestal wel in te schatten. Maar vooraf in schatten hoelang het duurt om iets te maken wat nog verzonnen moet worden is een lastig verhaal.

De kosten voor een engineeringsproject kunnen dus op twee manieren bepaald worden: tegen een vooraf afgesproken prijs, of op basis van regie (nacalculatie) Bij goed gedefinieerde projecten is een afgesproken prijs het meest gebruikelijk.

Werken op basis van regie vraagt vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Je weet tenslotte niet wat het aan het eind gaat kosten. Echter weten beide partijen ook nog niet precies welke vraagstukken er gedurende het project opgelost moeten worden. Wat je wel weet is dat je alleen de werkelijke kosten betaald. En natuurlijk kunnen we van te voren wel een indicatie geven van de te verwachten kosten. Bij ieder project wordt in goed overleg met de klant bepaald welke aanpak het beste bij het project past. Ook een combinatie van beide is mogelijk: bijv.  een voorontwerp op basis van regie waarna we wel een vaste prijs kunnen geven voor de verdere uitwerking.

 

 

Cookievoorkeuren