Ontwikkeling Chrysanten oogstmachine

STW Engineering is bezig met de ontwikkeling van een volautomatische chrysantenoogstmachine.

 

Doelstelling van het project is de ontwikkeling en realisatie van een prototype van een oogst- en transportlijn die ingezet kan worden bij de teelt van chrysanten en vergelijkbare gewassen. De lijn is modulair opgebouwd waardoor per klant bepaald kan worden welke componenten gebruikt moeten worden om de arbeidsomstandigheden op het individuele bedrijf te verbeteren.

In een later stadium zullen op onze website foto’s/video’s geplubliceerd worden van de machine.

Dit project wordt gesteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie

Cookievoorkeuren