In het ontwerpproces van uw machine of product is STW Engineering pas tevreden als u het ook bent. Als het 3D-ontwerp volledig naar uw wens is, gaan we over tot het vervaardigen van de 2D-producttekeningen: de laatste stap voordat uw machine of product werkelijkheid wordt!

Ook al hebben we alles al bekeken, doorgemeten en getest in het 3D ontwerp; een 2D tekening, de uiteindelijke bouwtekening, is van belang om uw machine of product ook daadwerkelijk in productie te kunnen nemen. Ook in deze fase houdt STW Engineering uiteraard rekening met uw wensen en eisen. Zo kunt u bij ons aangeven hoe u het tekeningenpakket wilt ontvangen. Digitaal of afgedrukt op het papierformaat van uw voorkeur. Inclusief eventuele snijbestanden of modellen voor CAD/CAM koppeling tussen computer en machine. En altijd met inachtneming van internationaal erkende normen als DIN, NEN en ISO.

Heeft u al een 3D-model voorhanden? Ook dan kunt u de detailengineering door STW Engineering laten uitvoeren.

    Tekening